O programa “De volta para casa” contempla o seguinte segmento populacional: